بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫آب پرتقال
‫آب پرتقال
 
‫لوله اگزوز
‫لوله اگزوز
 
መንዳት
መንዳት
 
የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ
የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ
 
ወንዝ
ወንዝ
 
‫سوسیس
‫سوسیس
 
‫کانال
‫کانال
 
ምንቃር
ምንቃር
 
‫ناو هواپیمابر
‫ناو هواپیمابر
 
ጭስ ማውጫ
ጭስ ማውጫ
 
‫فروشگاه
‫فروشگاه
 
ሱቅ
ሱቅ
 
የቋሊማ ጥብስ
የቋሊማ ጥብስ
 
ብቱኳን ጭማቂ
ብቱኳን ጭማቂ
 
‫قرن
‫قرن
 
‫منقار
‫منقار
 
ክፍለ ዘመን
ክፍለ ዘመን
 
‫نقل
‫نقل
 
50l-card-blank
‫آب پرتقال ‫آب پرتقال
50l-card-blank
‫لوله اگزوز ‫لوله اگزوز
50l-card-blank
መንዳት መንዳት
50l-card-blank
የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ የጦር ጀት ተሸካሚ መርከብ
50l-card-blank
ወንዝ ወንዝ
50l-card-blank
‫سوسیس ‫سوسیس
50l-card-blank
‫کانال ‫کانال
50l-card-blank
ምንቃር ምንቃር
50l-card-blank
‫ناو هواپیمابر ‫ناو هواپیمابر
50l-card-blank
ጭስ ማውጫ ጭስ ማውጫ
50l-card-blank
‫فروشگاه ‫فروشگاه
50l-card-blank
ሱቅ ሱቅ
50l-card-blank
የቋሊማ ጥብስ የቋሊማ ጥብስ
50l-card-blank
ብቱኳን ጭማቂ ብቱኳን ጭማቂ
50l-card-blank
‫قرن ‫قرن
50l-card-blank
‫منقار ‫منقار
50l-card-blank
ክፍለ ዘመን ክፍለ ዘመን
50l-card-blank
‫نقل ‫نقل