بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

በቀቀን
በቀቀን
 
‫تار عنکبوت
‫تار عنکبوت
 
ሞተር
ሞተር
 
ኳስ ተጫዋች
ኳስ ተጫዋች
 
እረፍት
እረፍት
 
የሚታጠብ ልብስ ማጠራቀሚያ ቅርጫት
የሚታጠብ ልብስ ማጠራቀሚያ ቅርጫት
 
የባቡር ሐዲድ
የባቡር ሐዲድ
 
‫فوتبالیست
‫فوتبالیست
 
‫سبد لباس
‫سبد لباس
 
ሸረሪት ድር
ሸረሪት ድር
 
‫طوطی
‫طوطی
 
የዳማ ገፀባሪ
የዳማ ገፀባሪ
 
ማስቲካ
ማስቲካ
 
‫استراحت
‫استراحت
 
‫موتور سیکلت
‫موتور سیکلت
 
‫آدامس
‫آدامس
 
‫مهره شطرنج
‫مهره شطرنج
 
‫خط آهن
‫خط آهن
 
50l-card-blank
በቀቀን በቀቀን
50l-card-blank
‫تار عنکبوت ‫تار عنکبوت
50l-card-blank
ሞተር ሞተር
50l-card-blank
ኳስ ተጫዋች ኳስ ተጫዋች
50l-card-blank
እረፍት እረፍት
50l-card-blank
የሚታጠብ ልብስ ማጠራቀሚያ ቅርጫት የሚታጠብ ልብስ ማጠራቀሚያ ቅርጫት
50l-card-blank
የባቡር ሐዲድ የባቡር ሐዲድ
50l-card-blank
‫فوتبالیست ‫فوتبالیست
50l-card-blank
‫سبد لباس ‫سبد لباس
50l-card-blank
ሸረሪት ድር ሸረሪት ድር
50l-card-blank
‫طوطی ‫طوطی
50l-card-blank
የዳማ ገፀባሪ የዳማ ገፀባሪ
50l-card-blank
ማስቲካ ማስቲካ
50l-card-blank
‫استراحت ‫استراحت
50l-card-blank
‫موتور سیکلت ‫موتور سیکلت
50l-card-blank
‫آدامس ‫آدامس
50l-card-blank
‫مهره شطرنج ‫مهره شطرنج
50l-card-blank
‫خط آهن ‫خط آهن