بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
اخیراً
اخیراً، ربات‌ها کار ما را انجام داده‌اند.
በቅርቡ
በቅርቡ ሮቦቶች ሥራችንን ተቀብለዋል።
به اندازه‌کافی
او می‌خواهد بخوابد و از صدا به اندازه‌کافی خسته شده است.
በቂ
እርሷ መተኛት ይፈልጋለችና ውጤቱን በቂ አድርጓል።
پس
حیوانات جوان از مادر خود دنبال می‌شوند.
በኋላ
የትውልዱ እንስሶች እናታቸውን በኋላ ይከተላሉ።