بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫قفس
‫قفس
 
‫الشمبانيا
‫الشمبانيا
 
‫ماهی تابه
‫ماهی تابه
 
‫كتاب الصور
‫كتاب الصور
 
‫ مقلاة القلي
‫ مقلاة القلي
 
‫سنّت
‫سنّت
 
‫التقليد
‫التقليد
 
‫کتاب مصوّر
‫کتاب مصوّر
 
‫الهندباء
‫الهندباء
 
‫قاصدک
‫قاصدک
 
‫القفص
‫القفص
 
‫الصداقة
‫الصداقة
 
‫دوستی
‫دوستی
 
‫پیراهن
‫پیراهن
 
‫کاسنی
‫کاسنی
 
‫شامپاین
‫شامپاین
 
‫الهندباء
‫الهندباء
 
‫القميص
‫القميص
 
50l-card-blank
‫قفس ‫قفس
50l-card-blank
‫الشمبانيا ‫الشمبانيا
50l-card-blank
‫ماهی تابه ‫ماهی تابه
50l-card-blank
‫كتاب الصور ‫كتاب الصور
50l-card-blank
‫ مقلاة القلي ‫ مقلاة القلي
50l-card-blank
‫سنّت ‫سنّت
50l-card-blank
‫التقليد ‫التقليد
50l-card-blank
‫کتاب مصوّر ‫کتاب مصوّر
50l-card-blank
‫الهندباء ‫الهندباء
50l-card-blank
‫قاصدک ‫قاصدک
50l-card-blank
‫القفص ‫القفص
50l-card-blank
‫الصداقة ‫الصداقة
50l-card-blank
‫دوستی ‫دوستی
50l-card-blank
‫پیراهن ‫پیراهن
50l-card-blank
‫کاسنی ‫کاسنی
50l-card-blank
‫شامپاین ‫شامپاین
50l-card-blank
‫الهندباء ‫الهندباء
50l-card-blank
‫القميص ‫القميص