بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
فوراً
دزد بانک فوراً دستگیر شد.
فورًا
تم اعتقال اللص المصرفي فورًا.
عجیب
عجیب که پلیس او را ندیده است.
غريبًا
غريبًا، لم تره الشرطة.
پس از آن
اقلیم در حال تغییر است. پس از آن چه می‌آید؟
بعد ذلك
المناخ يتغير. ماذا يحدث بعد ذلك؟