بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

статуя
статуя
 
‫فندک
‫فندک
 
запалка
запалка
 
‫مجسّمه
‫مجسّمه
 
сътворение
сътворение
 
‫پیشبند
‫پیشبند
 
‫خلقت
‫خلقت
 
песен
песен
 
бременност
бременност
 
‫تخمه آفتاب گردان
‫تخمه آفتاب گردان
 
‫بارداری
‫بارداری
 
торта
торта
 
слънчогледови семки
слънчогледови семки
 
‫آهنگ
‫آهنگ
 
‫کیک تولد
‫کیک تولد
 
затворник
затворник
 
лигавник
лигавник
 
‫زندانی
‫زندانی
 
50l-card-blank
статуя статуя
50l-card-blank
‫فندک ‫فندک
50l-card-blank
запалка запалка
50l-card-blank
‫مجسّمه ‫مجسّمه
50l-card-blank
сътворение сътворение
50l-card-blank
‫پیشبند ‫پیشبند
50l-card-blank
‫خلقت ‫خلقت
50l-card-blank
песен песен
50l-card-blank
бременност бременност
50l-card-blank
‫تخمه آفتاب گردان ‫تخمه آفتاب گردان
50l-card-blank
‫بارداری ‫بارداری
50l-card-blank
торта торта
50l-card-blank
слънчогледови семки слънчогледови семки
50l-card-blank
‫آهنگ ‫آهنگ
50l-card-blank
‫کیک تولد ‫کیک تولد
50l-card-blank
затворник затворник
50l-card-blank
лигавник лигавник
50l-card-blank
‫زندانی ‫زندانی