بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
در حال حاضر
اکتبرفست در حال حاضر در حال برگزاری است.
в момента
Октоберфестът се провежда в момента.
بالا
هواپیما بالا در برابر ابرها پرواز می‌کند.
високо
Самолетът лети високо над облаците.
در بدترین حالت
در بدترین حالت، فاجعه می‌تواند رخ دهد.
в най-лошия случай
В най-лошия случай може да възникне бедствие.