بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

জামের মতো ফল
জামের মতো ফল
 
‫آموزش
‫آموزش
 
‫حرفه
‫حرفه
 
‫توت
‫توت
 
‫ساعت شنی
‫ساعت شنی
 
বিবাহের পোশাক
বিবাহের পোশাক
 
শিক্ষা
শিক্ষা
 
‫انجیر
‫انجیر
 
বালিঘড়ি
বালিঘড়ি
 
মজা
মজা
 
ফুলের দোকান
ফুলের দোকান
 
‫نارنگی
‫نارنگی
 
‫شوخی، بازی
‫شوخی، بازی
 
ডুমুর
ডুমুর
 
‫گل فروشی
‫گل فروشی
 
‫لباس عروس
‫لباس عروس
 
ছোট কমলালেবু
ছোট কমলালেবু
 
পেশা
পেশা
 
50l-card-blank
জামের মতো ফল জামের মতো ফল
50l-card-blank
‫آموزش ‫آموزش
50l-card-blank
‫حرفه ‫حرفه
50l-card-blank
‫توت ‫توت
50l-card-blank
‫ساعت شنی ‫ساعت شنی
50l-card-blank
বিবাহের পোশাক বিবাহের পোশাক
50l-card-blank
শিক্ষা শিক্ষা
50l-card-blank
‫انجیر ‫انجیر
50l-card-blank
বালিঘড়ি বালিঘড়ি
50l-card-blank
মজা মজা
50l-card-blank
ফুলের দোকান ফুলের দোকান
50l-card-blank
‫نارنگی ‫نارنگی
50l-card-blank
‫شوخی، بازی ‫شوخی، بازی
50l-card-blank
ডুমুর ডুমুর
50l-card-blank
‫گل فروشی ‫گل فروشی
50l-card-blank
‫لباس عروس ‫لباس عروس
50l-card-blank
ছোট কমলালেবু ছোট কমলালেবু
50l-card-blank
পেশা পেশা