بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بیش از حد
کار برایم بیش از حد شده است.
অত্যধিক
কাজটি আমার জন্য অত্যধিক হয়ে যাচ্ছে।
به طور مهربانی
او به طور مهربانی او را تشویق کرد.
সদয়ভাবে
সে সদয়ভাবে তাকে উত্সাহিত করেছে।
در ظهر
او در دفتر در ظهر چند دقیقه می‌خوابد.
দুপুরে
তিনি দুপুরে অফিসে কিছু মিনিট ঘুমিয়ে।