بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫بدمینتون
‫بدمینتون
 
‫زبان
‫زبان
 
la guitarra
la guitarra
 
‫کلاه ایمنی
‫کلاه ایمنی
 
‫خرگوش
‫خرگوش
 
l‘orella
l‘orella
 
el golfista
el golfista
 
‫گلف باز
‫گلف باز
 
el goril·la
el goril·la
 
la llengua
la llengua
 
‫فلاسک
‫فلاسک
 
el bàdminton
el bàdminton
 
la llebre
la llebre
 
el termo
el termo
 
‫گوش
‫گوش
 
el casc de motorista
el casc de motorista
 
‫گوریل
‫گوریل
 
‫گیتار
‫گیتار
 
50l-card-blank
‫بدمینتون ‫بدمینتون
50l-card-blank
‫زبان ‫زبان
50l-card-blank
la guitarra la guitarra
50l-card-blank
‫کلاه ایمنی ‫کلاه ایمنی
50l-card-blank
‫خرگوش ‫خرگوش
50l-card-blank
l‘orella l‘orella
50l-card-blank
el golfista el golfista
50l-card-blank
‫گلف باز ‫گلف باز
50l-card-blank
el goril·la el goril·la
50l-card-blank
la llengua la llengua
50l-card-blank
‫فلاسک ‫فلاسک
50l-card-blank
el bàdminton el bàdminton
50l-card-blank
la llebre la llebre
50l-card-blank
el termo el termo
50l-card-blank
‫گوش ‫گوش
50l-card-blank
el casc de motorista el casc de motorista
50l-card-blank
‫گوریل ‫گوریل
50l-card-blank
‫گیتار ‫گیتار