بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫فر
‫فر
 
velkoměsto
velkoměsto
 
‫خر
‫خر
 
kamna
kamna
 
golfová hůl
golfová hůl
 
osel
osel
 
představení
představení
 
cesta na nákup
cesta na nákup
 
‫شهر بزرگ
‫شهر بزرگ
 
‫برس کفش
‫برس کفش
 
‫تور خرید
‫تور خرید
 
‫به صحنه بردن
‫به صحنه بردن
 
‫چوب گلف
‫چوب گلف
 
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی
 
‫دونده ماراتن
‫دونده ماراتن
 
maratonský běžec
maratonský běžec
 
přehláska
přehláska
 
kartáč na boty
kartáč na boty
 
50l-card-blank
‫فر ‫فر
50l-card-blank
velkoměsto velkoměsto
50l-card-blank
‫خر ‫خر
50l-card-blank
kamna kamna
50l-card-blank
golfová hůl golfová hůl
50l-card-blank
osel osel
50l-card-blank
představení představení
50l-card-blank
cesta na nákup cesta na nákup
50l-card-blank
‫شهر بزرگ ‫شهر بزرگ
50l-card-blank
‫برس کفش ‫برس کفش
50l-card-blank
‫تور خرید ‫تور خرید
50l-card-blank
‫به صحنه بردن ‫به صحنه بردن
50l-card-blank
‫چوب گلف ‫چوب گلف
50l-card-blank
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی ‫حرف صدادار زبان های ژرمنی
50l-card-blank
‫دونده ماراتن ‫دونده ماراتن
50l-card-blank
maratonský běžec maratonský běžec
50l-card-blank
přehláska přehláska
50l-card-blank
kartáč na boty kartáč na boty