بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫منجنیق
‫منجنیق
 
‫قدم زدن
‫قدم زدن
 
‫مو
‫مو
 
‫پوست موز
‫پوست موز
 
‫تمرین قدرتی
‫تمرین قدرتی
 
‫تله اسکی
‫تله اسکی
 
ο περίπατος
ο περίπατος
 
‫نور عقب
‫نور عقب
 
‫بوکسور
‫بوکسور
 
το πίσω φως
το πίσω φως
 
οι ασκήσεις ενδυνάμωσης
οι ασκήσεις ενδυνάμωσης
 
‫مخلوط کن
‫مخلوط کن
 
το μίξερ
το μίξερ
 
ο πυγμάχος
ο πυγμάχος
 
τα μαλλιά
τα μαλλιά
 
η σφενδόνα
η σφενδόνα
 
το αναβατόριο σκιέρ
το αναβατόριο σκιέρ
 
η φλούδα της μπανάνας
η φλούδα της μπανάνας
 
50l-card-blank
‫منجنیق ‫منجنیق
50l-card-blank
‫قدم زدن ‫قدم زدن
50l-card-blank
‫مو ‫مو
50l-card-blank
‫پوست موز ‫پوست موز
50l-card-blank
‫تمرین قدرتی ‫تمرین قدرتی
50l-card-blank
‫تله اسکی ‫تله اسکی
50l-card-blank
ο περίπατος ο περίπατος
50l-card-blank
‫نور عقب ‫نور عقب
50l-card-blank
‫بوکسور ‫بوکسور
50l-card-blank
το πίσω φως το πίσω φως
50l-card-blank
οι ασκήσεις ενδυνάμωσης οι ασκήσεις ενδυνάμωσης
50l-card-blank
‫مخلوط کن ‫مخلوط کن
50l-card-blank
το μίξερ το μίξερ
50l-card-blank
ο πυγμάχος ο πυγμάχος
50l-card-blank
τα μαλλιά τα μαλλιά
50l-card-blank
η σφενδόνα η σφενδόνα
50l-card-blank
το αναβατόριο σκιέρ το αναβατόριο σκιέρ
50l-card-blank
η φλούδα της μπανάνας η φλούδα της μπανάνας