بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
اغوش‌زننده
مرد اغوش‌زننده
ερωτικός
ο ερωτικός άνδρας
جنگلی
سرزمین جنگلی
δασώδης
ένας δασώδης λόφος
رسیده
کدوهای رسیده
ωριμός
ώριμα κολοκύθια