بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫خانواده بزرگ
‫خانواده بزرگ
 
‫به
‫به
 
‫ستاره دریایی
‫ستاره دریایی
 
starfish
starfish
 
‫بدمینتون
‫بدمینتون
 
exploration
exploration
 
‫رازداری
‫رازداری
 
quince
quince
 
extended family
extended family
 
wheat
wheat
 
confidentiality
confidentiality
 
‫گندم
‫گندم
 
kiss
kiss
 
‫بوسه
‫بوسه
 
mosque
mosque
 
‫اکتشاف
‫اکتشاف
 
‫مسجد
‫مسجد
 
badminton
badminton
 
50l-card-blank
‫خانواده بزرگ ‫خانواده بزرگ
50l-card-blank
‫به ‫به
50l-card-blank
‫ستاره دریایی ‫ستاره دریایی
50l-card-blank
starfish starfish
50l-card-blank
‫بدمینتون ‫بدمینتون
50l-card-blank
exploration exploration
50l-card-blank
‫رازداری ‫رازداری
50l-card-blank
quince quince
50l-card-blank
extended family extended family
50l-card-blank
wheat wheat
50l-card-blank
confidentiality confidentiality
50l-card-blank
‫گندم ‫گندم
50l-card-blank
kiss kiss
50l-card-blank
‫بوسه ‫بوسه
50l-card-blank
mosque mosque
50l-card-blank
‫اکتشاف ‫اکتشاف
50l-card-blank
‫مسجد ‫مسجد
50l-card-blank
badminton badminton