بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫תחנה
‫תחנה
 
‫צ‘ילי
‫צ‘ילי
 
‫تماس
‫تماس
 
‫ג‘ויסטיק
‫ג‘ויסטיק
 
‫لنگر
‫لنگر
 
‫مراسم عقد
‫مراسم عقد
 
‫ایستگاه
‫ایستگاه
 
‫جوی استیک
‫جوی استیک
 
‫תמונה
‫תמונה
 
‫חיטה
‫חיטה
 
‫גיל
‫גיל
 
‫עוגן
‫עוגן
 
‫שיחה
‫שיחה
 
‫عکس
‫عکس
 
‫گندم
‫گندم
 
‫سن
‫سن
 
‫فلفل چیلی
‫فلفل چیلی
 
‫חתונה
‫חתונה
 
50l-card-blank
‫תחנה ‫תחנה
50l-card-blank
‫צ‘ילי ‫צ‘ילי
50l-card-blank
‫تماس ‫تماس
50l-card-blank
‫ג‘ויסטיק ‫ג‘ויסטיק
50l-card-blank
‫لنگر ‫لنگر
50l-card-blank
‫مراسم عقد ‫مراسم عقد
50l-card-blank
‫ایستگاه ‫ایستگاه
50l-card-blank
‫جوی استیک ‫جوی استیک
50l-card-blank
‫תמונה ‫תמונה
50l-card-blank
‫חיטה ‫חיטה
50l-card-blank
‫גיל ‫גיל
50l-card-blank
‫עוגן ‫עוגן
50l-card-blank
‫שיחה ‫שיחה
50l-card-blank
‫عکس ‫عکس
50l-card-blank
‫گندم ‫گندم
50l-card-blank
‫سن ‫سن
50l-card-blank
‫فلفل چیلی ‫فلفل چیلی
50l-card-blank
‫חתונה ‫חתונה