بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

ռանդա
ռանդա
 
ուսում
ուսում
 
կակաչ
կակաչ
 
վարսահարդար
վարսահարդար
 
հարյուրամյակ
հարյուրամյակ
 
պարան
պարան
 
շոգեգլան
շոգեգլան
 
‫آموزش
‫آموزش
 
‫قرن
‫قرن
 
մսագործ
մսագործ
 
‫گل لاله
‫گل لاله
 
‫آرایشگر
‫آرایشگر
 
‫جاده صاف کن
‫جاده صاف کن
 
ծամ
ծամ
 
‫موی دم اسبی
‫موی دم اسبی
 
‫رنده نجاری
‫رنده نجاری
 
‫طناب
‫طناب
 
‫قصّاب
‫قصّاب
 
50l-card-blank
ռանդա ռանդա
50l-card-blank
ուսում ուսում
50l-card-blank
կակաչ կակաչ
50l-card-blank
վարսահարդար վարսահարդար
50l-card-blank
հարյուրամյակ հարյուրամյակ
50l-card-blank
պարան պարան
50l-card-blank
շոգեգլան շոգեգլան
50l-card-blank
‫آموزش ‫آموزش
50l-card-blank
‫قرن ‫قرن
50l-card-blank
մսագործ մսագործ
50l-card-blank
‫گل لاله ‫گل لاله
50l-card-blank
‫آرایشگر ‫آرایشگر
50l-card-blank
‫جاده صاف کن ‫جاده صاف کن
50l-card-blank
ծամ ծամ
50l-card-blank
‫موی دم اسبی ‫موی دم اسبی
50l-card-blank
‫رنده نجاری ‫رنده نجاری
50l-card-blank
‫طناب ‫طناب
50l-card-blank
‫قصّاب ‫قصّاب