بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ناپایانه
انرژی باد ناپایانه
անսահմանափակ
անսահմանափակ քամի էներգիա
جدا شده
زوج جدا شده
անհամալիր
անհամալիր զույգ
پشتکاری
دو زن پشتکاری
երաշխավոր
երկու երաշխավոր կիներ