بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫شعبده باز
‫شعبده باز
 
‫موزاییک
‫موزاییک
 
ჯადოქარი
ჯადოქარი
 
‫خار
‫خار
 
მოზაიკა
მოზაიკა
 
‫لاما
‫لاما
 
ეკალი
ეკალი
 
‫عینک ایمنی
‫عینک ایمنی
 
‫دکتر
‫دکتر
 
‫آتش نشان
‫آتش نشان
 
‫درخت هلو
‫درخت هلو
 
მთები
მთები
 
მეხანძრე
მეხანძრე
 
ატმის ხე
ატმის ხე
 
ექიმი
ექიმი
 
‫کوه ها
‫کوه ها
 
ლამა
ლამა
 
დამცავი სათვალე
დამცავი სათვალე
 
50l-card-blank
‫شعبده باز ‫شعبده باز
50l-card-blank
‫موزاییک ‫موزاییک
50l-card-blank
ჯადოქარი ჯადოქარი
50l-card-blank
‫خار ‫خار
50l-card-blank
მოზაიკა მოზაიკა
50l-card-blank
‫لاما ‫لاما
50l-card-blank
ეკალი ეკალი
50l-card-blank
‫عینک ایمنی ‫عینک ایمنی
50l-card-blank
‫دکتر ‫دکتر
50l-card-blank
‫آتش نشان ‫آتش نشان
50l-card-blank
‫درخت هلو ‫درخت هلو
50l-card-blank
მთები მთები
50l-card-blank
მეხანძრე მეხანძრე
50l-card-blank
ატმის ხე ატმის ხე
50l-card-blank
ექიმი ექიმი
50l-card-blank
‫کوه ها ‫کوه ها
50l-card-blank
ლამა ლამა
50l-card-blank
დამცავი სათვალე დამცავი სათვალე