بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تا حد ممکن
کودکان باید تا حد ممکن زود یک ساز موسیقی یاد بگیرند.
რაც შეიძლება
ბავშვებისათვის უნდა ისწავლონ მუსიკალური ინსტრუმენტი რაც შეიძლება ადრე.
بطور مضحک
مضحک است که یک علکه ادامس در آنجا قرار داشت.
აბსურდულად
აბსურდულად, იქ სიტყვა წიგნი გადმოსილებოდა.
در جلو
دکمه‌ای در جلوی شلوار وجود ندارد.
წინში
ღუდურზე წინში ღილატენი დაკარგულია.