بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫شاخ
‫شاخ
 
‫طبل
‫طبل
 
కీలు
కీలు
 
డ్రమ్
డ్రమ్
 
కొమ్ము
కొమ్ము
 
గ్రీటింగ్ కార్డ్
గ్రీటింగ్ కార్డ్
 
రంగులరాట్నం
రంగులరాట్నం
 
‫کارت تبریک
‫کارت تبریک
 
‫طاووس
‫طاووس
 
బ్రీఫ్ కేస్
బ్రీఫ్ కేస్
 
‫کیف
‫کیف
 
నెమలి
నెమలి
 
ఊయల
ఊయల
 
چرخ و فلک
چرخ و فلک
 
‫گهواره
‫گهواره
 
మత్స్యకారుడు
మత్స్యకారుడు
 
‫لولا
‫لولا
 
‫ماهی گیر
‫ماهی گیر
 
50l-card-blank
‫شاخ ‫شاخ
50l-card-blank
‫طبل ‫طبل
50l-card-blank
కీలు కీలు
50l-card-blank
డ్రమ్ డ్రమ్
50l-card-blank
కొమ్ము కొమ్ము
50l-card-blank
గ్రీటింగ్ కార్డ్ గ్రీటింగ్ కార్డ్
50l-card-blank
రంగులరాట్నం రంగులరాట్నం
50l-card-blank
‫کارت تبریک ‫کارت تبریک
50l-card-blank
‫طاووس ‫طاووس
50l-card-blank
బ్రీఫ్ కేస్ బ్రీఫ్ కేస్
50l-card-blank
‫کیف ‫کیف
50l-card-blank
నెమలి నెమలి
50l-card-blank
ఊయల ఊయల
50l-card-blank
چرخ و فلک چرخ و فلک
50l-card-blank
‫گهواره ‫گهواره
50l-card-blank
మత్స్యకారుడు మత్స్యకారుడు
50l-card-blank
‫لولا ‫لولا
50l-card-blank
‫ماهی گیر ‫ماهی گیر