بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
تبدیل کردن
این نیروگاه باد را به انرژی تبدیل می‌کند.
మార్చు
ఈ పవర్ ప్లాంట్ గాలిని శక్తిగా మారుస్తుంది.
پرداخت کردن
ما هنوز مدت زیادی برای پرداخت خانه داریم.
చెల్లించు
మా ఇంటిని చెల్లించడానికి ఇంకా చాలా సమయం ఉంది.
شگفت‌زده شدن
وقتی خبر را دریافت کرد شگفت‌زده شد.
ఆశ్చర్యపోతారు
ఆ వార్త తెలియగానే ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది.