بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫لباس
‫لباس
 
‫قرن
‫قرن
 
‫ساعت جیبی
‫ساعت جیبی
 
‫چوراہا
‫چوراہا
 
‫اتومبیل
‫اتومبیل
 
‫حرف
‫حرف
 
‫آهنگ ناقوس
‫آهنگ ناقوس
 
‫گھنٹہ گھر
‫گھنٹہ گھر
 
‫پرتو افتاب
‫پرتو افتاب
 
‫سورج کی شعاع
‫سورج کی شعاع
 
‫حرف
‫حرف
 
‫میدان
‫میدان
 
‫صدی
‫صدی
 
‫جمناسٹک
‫جمناسٹک
 
‫ژیمناستیک
‫ژیمناستیک
 
‫جیبی گھڑی
‫جیبی گھڑی
 
‫لباس
‫لباس
 
‫گاڑی
‫گاڑی
 
50l-card-blank
‫لباس ‫لباس
50l-card-blank
‫قرن ‫قرن
50l-card-blank
‫ساعت جیبی ‫ساعت جیبی
50l-card-blank
‫چوراہا ‫چوراہا
50l-card-blank
‫اتومبیل ‫اتومبیل
50l-card-blank
‫حرف ‫حرف
50l-card-blank
‫آهنگ ناقوس ‫آهنگ ناقوس
50l-card-blank
‫گھنٹہ گھر ‫گھنٹہ گھر
50l-card-blank
‫پرتو افتاب ‫پرتو افتاب
50l-card-blank
‫سورج کی شعاع ‫سورج کی شعاع
50l-card-blank
‫حرف ‫حرف
50l-card-blank
‫میدان ‫میدان
50l-card-blank
‫صدی ‫صدی
50l-card-blank
‫جمناسٹک ‫جمناسٹک
50l-card-blank
‫ژیمناستیک ‫ژیمناستیک
50l-card-blank
‫جیبی گھڑی ‫جیبی گھڑی
50l-card-blank
‫لباس ‫لباس
50l-card-blank
‫گاڑی ‫گاڑی