بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

sự đúng giờ
sự đúng giờ
 
‫وقت شناسی
‫وقت شناسی
 
‫شوفاژ
‫شوفاژ
 
cà phê sữa Ý cappuccino
cà phê sữa Ý cappuccino
 
ý tưởng
ý tưởng
 
‫کاپوچینو
‫کاپوچینو
 
‫ساعت آفتابی
‫ساعت آفتابی
 
cái cân
cái cân
 
‫حیوان
‫حیوان
 
‫ترازو
‫ترازو
 
‫کیف
‫کیف
 
động vật
động vật
 
đồng hồ mặt trời
đồng hồ mặt trời
 
cái cặp xách
cái cặp xách
 
kẹo
kẹo
 
sưởi ấm
sưởi ấm
 
‫آب نبات
‫آب نبات
 
‫نظر
‫نظر
 
50l-card-blank
sự đúng giờ sự đúng giờ
50l-card-blank
‫وقت شناسی ‫وقت شناسی
50l-card-blank
‫شوفاژ ‫شوفاژ
50l-card-blank
cà phê sữa Ý cappuccino cà phê sữa Ý cappuccino
50l-card-blank
ý tưởng ý tưởng
50l-card-blank
‫کاپوچینو ‫کاپوچینو
50l-card-blank
‫ساعت آفتابی ‫ساعت آفتابی
50l-card-blank
cái cân cái cân
50l-card-blank
‫حیوان ‫حیوان
50l-card-blank
‫ترازو ‫ترازو
50l-card-blank
‫کیف ‫کیف
50l-card-blank
động vật động vật
50l-card-blank
đồng hồ mặt trời đồng hồ mặt trời
50l-card-blank
cái cặp xách cái cặp xách
50l-card-blank
kẹo kẹo
50l-card-blank
sưởi ấm sưởi ấm
50l-card-blank
‫آب نبات ‫آب نبات
50l-card-blank
‫نظر ‫نظر