بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
بیش از حد
کار برایم بیش از حد شده است.
quá nhiều
Công việc trở nên quá nhiều đối với tôi.
بیرون
او ترجیح می‌دهد بیرون نقاشی کند.
bên ngoài
Cô ấy thích vẽ ngoài trời hơn.
احتمالاً
انسان‌ها احتمالاً از آفریقا می‌آیند.
có lẽ
Tất cả con người có lẽ đều có nguồn gốc từ châu Phi.