0

0

-
-ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
kallaṅgaḍi
-
-ಆಮೆ
āme
-
-l'or
-
-el capó
-
-ಚಿನ್ನ
cinna
-
-ಪಟ್ಟಕ
paṭṭaka
-
-l'excavadora
-
-la síndria
-
-ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್
rimōṭ kaṇṭrōlar
-
-ಕಪುಚ್ಚಿನೊ
kapuccino
-
-el cappuccino
-
-el comandament a distància
-
-el conserge
-
-ತೋಡುಯಂತ್ರ
tōḍuyantra
-
-ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮುಚ್ಚಳ
kārina en̄jin muccaḷa
-
-la tortuga
-
-ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವ
mane nōḍikoḷḷuvava
-
-el prisma
50 languages

Date:
Score:
Time spent on test:


04/19/2019
0
0:00 sec