משחקים

מספר תמונות : 2 מספר אפשרויות : 3 זמן בשניות : 6 שפות מוצגות : הצג את שתי השפות

0

0

שנן את התמונות!
מה חסר?
בירוקרטי
ההוצאה הבירוקרטית
burocrático
a complicação burocrática
חולה
האישה החולה
doente
a mulher doente
אלגנטי
נעליים אלגנטיות
chique
sapatos chiques