Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Što nedostaje?
istočna
Trebali biste probati istočnu kuhinju!
oriental
¡Deberías probar la cocina oriental!
prvo
Sigurnost dolazi prvo.
primero
La seguridad es lo primero.
sa strane
Stavio sam nešto novca sa strane.
a un lado
Puse algo de dinero a un lado.