© Orhancam | Dreamstime.com
© Orhancam | Dreamstime.com

SzámokMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

A legtöbb nyelvnek van számrendszere, és ezek meglehetősen eltérőek lehetnek. Görgessen le, hogy felfedezzen és tanuljon meg érdekes számrendszereket a világ minden tájáról.

Kattints egy számra

number container
1
[jedan]

[egy]number container
2
[dva]

[kettő]number container
3
[tri]

[három]number container
4
[četiri]

[négy]number container
5
[pet]

[öt]number container
6
[šest]

[hat]number container
7
[sedam]

[hét]number container
8
[osam]

[nyolc]number container
9
[devet]

[kilenc]number container
10
[deset]

[tíz]