© 36clicks | Dreamstime.com

SzámokMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

A legtöbb nyelvnek van számrendszere, és ezek meglehetősen eltérőek lehetnek. Görgessen le, hogy felfedezzen és tanuljon meg érdekes számrendszereket a világ minden tájáról.

Kattints egy számra

number container
1
[een]

[egy]number container
2
[twee]

[kettő]number container
3
[drie]

[három]number container
4
[vier]

[négy]number container
5
[vijf]

[öt]number container
6
[zes]

[hat]number container
7
[zeven]

[hét]number container
8
[acht]

[nyolc]number container
9
[negen]

[kilenc]number container
10
[tien]

[tíz]