Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
tak’
tak’ bukhari kraky
garama
garama cimaṇīcī aga
haravayin
haravayin ptughy
dakṣiṇa
dakṣiṇī phaḷa
lehakan
lehakan mayrak’aghak’
pōliśa
pōliśa pramukha nagara