Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
բարեկամական
բարեկամական առաջարկ
amigável
uma oferta amigável
իսկապես պատրաստված
իսկապես պատրաստված էրկեանձավածք
caseiro
a ponche de morango caseira
միաժամանակ
միաժամանակ գործողություն
simultâneo
a ação simultânea