Բառապաշար

Portuguese (BR) – Adverbs Exercise

առավոտյան
Առավոտյան ես աշխատավարձի շատ սեղմություն ունեմ։
ամբողջ օրը
Մայրը պետք է աշխատել ամբողջ օրը։
միայնակ
Դուք կարող եք զանգահարել մեզ միայնակ։
ամենաշատ
Այն ամենաշատ բարձրացած է։
միայն
Բանկում միայն մեկ մարդ է նստում։
հեռու
Նա ենթականը հեռու է բերել։
արդեն
Նա արդեն քնացել է։
արդեն
Տունը արդեն վաճառվել է։
մի քիչ
Ես ուզում եմ մի քիչ ավելի։
անցկացող
Այն ցանկանում է անցնել խաղաղանցով կողմից։
նույնը
Այս մարդիկ տարբեր են, բայց նույնպես առավելապես առաջատար են։
առավոտյան
Ես պետք է առավոտյան շուտ բարձրանամ։