ゲーム

画像の数 : 2 オプションの数 : 3 時間(秒) : 6 表示言語 : 両方の言語を表示

0

0

イメージを覚えよう!
何が欠けている?
知覚する
何が知覚できますか?
ընկալել
Ի՞նչ կարող ես ընկալել։
取る
彼女は毎日薬を服用します。
վերցնել
Նա ամեն օր դեղորայք է ընդունում:
あえてする
彼らは飛行機から飛び降りる勇気がありました。
համարձակվել
Նրանք համարձակվեցին դուրս թռչել ինքնաթիռից։