თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

letter
letter
 
revolver
revolver
 
exchange rate
exchange rate
 
safety pin
safety pin
 
revolver
revolver
 
triangle
triangle
 
letter
letter
 
safety pin
safety pin
 
soap dish
soap dish
 
soap dish
soap dish
 
literature
literature
 
literature
literature
 
hose
hose
 
timetable
timetable
 
hose
hose
 
timetable
timetable
 
exchange rate
exchange rate
 
triangle
triangle
 
50l-card-blank
letter letter
50l-card-blank
revolver revolver
50l-card-blank
exchange rate exchange rate
50l-card-blank
safety pin safety pin
50l-card-blank
revolver revolver
50l-card-blank
triangle triangle
50l-card-blank
letter letter
50l-card-blank
safety pin safety pin
50l-card-blank
soap dish soap dish
50l-card-blank
soap dish soap dish
50l-card-blank
literature literature
50l-card-blank
literature literature
50l-card-blank
hose hose
50l-card-blank
timetable timetable
50l-card-blank
hose hose
50l-card-blank
timetable timetable
50l-card-blank
exchange rate exchange rate
50l-card-blank
triangle triangle