თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
დატოვე
კაცი ტოვებს.
leave
The man leaves.
შეიყვანთ თქვენ
შეიყვანთ თქვენ ძაღლს თვალსაცმელისგან?
adopt
Would you adopt a dog from the shelter?
ცემა
მშობლებმა არ უნდა სცემენ შვილებს.
beat
Parents shouldn’t beat their children.