თამაშები Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ისწავლეთ გამოთქმა

სცადეთ ჩვენი ’Memo Game’თქვენი მეხსიერების გაწვრთნისას, თქვენი ლექსიკის ახალ ენაზე გაძლიერებისას. უბრალოდ დააწკაპუნეთ ბარათზე, რომ გადააბრუნოთ იგი, შემდეგ შეეცადეთ იპოვოთ მისი შესატყვისი წყვილი დანარჩენი ბარათებიდან რაც შეიძლება ნაკლები მცდელობით.

0

0

Memo Game

horse race
horse race
 
ಇಲಿಬೋನು
ಇಲಿಬೋನು
 
ಭಾಷಾಂತರ
ಭಾಷಾಂತರ
 
darts
darts
 
saw
saw
 
ಈಟಿಯಾಟ
ಈಟಿಯಾಟ
 
bubble
bubble
 
ಕೂದಲು
ಕೂದಲು
 
beans
beans
 
translation
translation
 
mouse trap
mouse trap
 
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ
 
ಸುರಂಗ
ಸುರಂಗ
 
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
 
tunnel
tunnel
 
hair
hair
 
ಗರಗಸ
ಗರಗಸ
 
ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ
ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ
 
50l-card-blank
horse race horse race
50l-card-blank
ಇಲಿಬೋನು ಇಲಿಬೋನು
50l-card-blank
ಭಾಷಾಂತರ ಭಾಷಾಂತರ
50l-card-blank
darts darts
50l-card-blank
saw saw
50l-card-blank
ಈಟಿಯಾಟ ಈಟಿಯಾಟ
50l-card-blank
bubble bubble
50l-card-blank
ಕೂದಲು ಕೂದಲು
50l-card-blank
beans beans
50l-card-blank
translation translation
50l-card-blank
mouse trap mouse trap
50l-card-blank
ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ ನೀರ್ಗುಳ್ಳೆ
50l-card-blank
ಸುರಂಗ ಸುರಂಗ
50l-card-blank
ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ
50l-card-blank
tunnel tunnel
50l-card-blank
hair hair
50l-card-blank
ಗರಗಸ ಗರಗಸ
50l-card-blank
ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ ಕುದುರೆಪಂದ್ಯ