თამაშები

სურათების რაოდენობა : 2 ვარიანტების რაოდენობა : 3 დრო წამებში : 6 ნაჩვენები ენები : ორივე ენის ჩვენება

0

0

დაიმახსოვრე სურათები!
Რა აკლია?
ძალიან
ბავშვი ძალიან შიმშილია.
ತುಂಬಾ
ಮಗು ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆ.
ხელახლა
ისინი ხელახლა შეხვდნენ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಧಿಸಿದರು.
შიგან
მღელში წყალია.
ಒಳಗಿನಲ್ಲಿ
ಗುಹೆಯ ಒಳಗಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರಿದೆ.