Ойындар

Суреттер саны : 2 Опциялар саны : 3 Уақыт секундтарда : 6 Көрсетілген тілдер : Екі тілді де көрсетіңіз

0

0

Суреттерді жаттап алыңыз!
Не жетіспейді?
бұрын
Бұрын, сіз сүтті деңгейден алдыңыз.
dawniej
Dawniej mleko pobierano od rolnika.
таң ерте
Маған таң ерте туры келмейді.
wcześnie rano
Nie lubię wstawać wcześnie rano.
көрінгенде
Бұл көрінгенде арнайы орын.
najwyraźniej
To najwyraźniej specjalne miejsce.