© Naumenkoaleksandr | Dreamstime.com

50languages.com арқылы сөздік қорын үйреніңіз.
Ана тіліңізді пайдаланып үйреніңіз!Шетел тілінде сөздік қорымды қалай кеңейтуге болады?

Шетел тіліндегі сөздер тізімін кеңейту - бұл шамамен күрделі және ұзақ мерзімді жаттығу процесі. Бірақ, бірнеше техникаларды пайдалану арқылы осы процесті жеңілдету үшін бірнеше жол бар. Оқу - сөздер тізімін кеңейтудің бірінші жолы. Шетел тілінде көп сапары оқу арқылы сіз сөздер мен фразаларды табиғи көріністе қабылдайсыз. Оқу материалын таңдағанда, сізді қызықтыратын мазмұнды таңдау қажет. Болмаса, сөздік карталарын қолдану сіздің сөздер тізімін кеңейтуіңізге көмек етеді. Әрбір картада жаңа сөз және оның аудармасы болуы тиіс. Оларды күнделікті тәртіпке сай көп сапары қайталауыңыз ұсынылады. Тіл айтпасы қабылдау және шетел тіліндегі музыкаға тыңдау, сөздер тізімін кеңейтуге жаттығушыларға көмек етеді. Бұлар сізге контексттік орта шараларын қабылдау үшін жақсы құралдар. Ойын ойнау - сөздер тізімін кеңейту үшін қызықты және пайдалы құрал. Бірнеше шетел тіліндегі ойындар сіздің сөздер тізімін кеңейтуге және жаңа фразаларға кіруге көмек етеді. Шетел тілінде күнделікті жазу сіздің сөздер тізіміңізді кеңейтуде өте пайдалы. Күнделікті жазған кезде, сіз толық сөйлемдерде жаңа сөздерді қолдануға тырысасыз, солайша сіз оларды ұмытпайсыз. Сөйлемдер мен фразаларды қайталау, тіл қабылеттеріңізді арттыруда көмек етеді. Оларды аузыңызға алып, қолдану процесінде тілді үйрену қатерлі және өнімді болуы мүмкін. Қоршаған барлық нұсқаулықтарды пайдалану арқылы, шетел тіліндегі сөздер тізімін кеңейту артықша жүзеге асылуы тиіс. Тыңдау, оқу, жазу және сөйлеу процестеріне байланысты ресурстарды қолдану - бұл барлық кәсіпті жаттығушыларға қажет.