ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ
 
ಭಯ
ಭಯ
 
tekst
tekst
 
ಟೆನ್ನಿಸ್
ಟೆನ್ನಿಸ್
 
ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ
ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ
 
sisu
sisu
 
tennis
tennis
 
kahvel
kahvel
 
päikeseprillid
päikeseprillid
 
ಕರಿ ಕನ್ನಡಕ
ಕರಿ ಕನ್ನಡಕ
 
ಮತ
ಮತ
 
muumia
muumia
 
ಪಠ್ಯ
ಪಠ್ಯ
 
paanika
paanika
 
religioon
religioon
 
ಕುದುರೆ
ಕುದುರೆ
 
hobune
hobune
 
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
 
50l-card-blank
ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ ಶುಷ್ಕದೇಹ/ ಮಮ್ಮಿ
50l-card-blank
ಭಯ ಭಯ
50l-card-blank
tekst tekst
50l-card-blank
ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್
50l-card-blank
ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ ಮುಳ್ಳು ಚಮಚ
50l-card-blank
sisu sisu
50l-card-blank
tennis tennis
50l-card-blank
kahvel kahvel
50l-card-blank
päikeseprillid päikeseprillid
50l-card-blank
ಕರಿ ಕನ್ನಡಕ ಕರಿ ಕನ್ನಡಕ
50l-card-blank
ಮತ ಮತ
50l-card-blank
muumia muumia
50l-card-blank
ಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯ
50l-card-blank
paanika paanika
50l-card-blank
religioon religioon
50l-card-blank
ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ
50l-card-blank
hobune hobune
50l-card-blank
ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು