ಆಟಗಳು Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ

ಹೊಸ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇತಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ’ಮೆಮೊ ಗೇಮ್’ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಸರಳವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

0

0

Memo Game

ಕೈ
ಕೈ
 
ಚದುರಂಗದ ಆಟ
ಚದುರಂಗದ ಆಟ
 
видеокассета
видеокассета
 
шахмат оюну
шахмат оюну
 
ಸುಟ್ಟ ಹಂದಿಮಾಂಸ
ಸುಟ್ಟ ಹಂದಿಮಾಂಸ
 
ಹಸಿರು ಕೋಸು
ಹಸಿರು ಕೋಸು
 
ಕಣ್ಗಾವಲು
ಕಣ್ಗಾವಲು
 
кале капустасы
кале капустасы
 
куурулган чочконун эти
куурулган чочконун эти
 
жеңе
жеңе
 
кол
кол
 
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್
 
жумуш
жумуш
 
байкоо
байкоо
 
алкоголь
алкоголь
 
ಕೆಲಸ
ಕೆಲಸ
 
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ/ಅತ್ತೆ
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ/ಅತ್ತೆ
 
ಮದ್ಯ
ಮದ್ಯ
 
50l-card-blank
ಕೈ ಕೈ
50l-card-blank
ಚದುರಂಗದ ಆಟ ಚದುರಂಗದ ಆಟ
50l-card-blank
видеокассета видеокассета
50l-card-blank
шахмат оюну шахмат оюну
50l-card-blank
ಸುಟ್ಟ ಹಂದಿಮಾಂಸ ಸುಟ್ಟ ಹಂದಿಮಾಂಸ
50l-card-blank
ಹಸಿರು ಕೋಸು ಹಸಿರು ಕೋಸು
50l-card-blank
ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಣ್ಗಾವಲು
50l-card-blank
кале капустасы кале капустасы
50l-card-blank
куурулган чочконун эти куурулган чочконун эти
50l-card-blank
жеңе жеңе
50l-card-blank
кол кол
50l-card-blank
ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ವಿಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಸೆಟ್
50l-card-blank
жумуш жумуш
50l-card-blank
байкоо байкоо
50l-card-blank
алкоголь алкоголь
50l-card-blank
ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ
50l-card-blank
ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ/ಅತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ/ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ/ಅತ್ತೆ
50l-card-blank
ಮದ್ಯ ಮದ್ಯ