Games

Hejmara wêneyan : 2 Hejmara vebijarkan : 3 Dem di çirkeyan de : 6 Zimanên hatine nîşandan : Her du zimanan nîşan bidin

0

0

Wêneyan ji bîr bikin!
Çi kêm e?
rast
Rê tevayî rast diçe.
egyenesen
Az út teljesen egyenesen megy.
yekem
Yekem, dema min tune ye, dudem, hevesê min tune ye.
először
Először nincs időm, másodszor nincs érdeklődésem.
dîsa
Wî her tişt dîsa nivîse.
újra
Mindent újra ír.