© Navijama | Dreamstime.com

Bi 50LANGUAGES peyvan fêr bibin.
Bi zimanê xwe yê zikmakî fêr bibin!Rêbazên herî bi bandor ji bo jibîrkirina peyvan çi ne?

Pêşveçûna zimanê me dibe ku dixwaze hûn bibin bîranîn. Wêneyên bîranîn bikar bînin. Rêbazekî bandor e ku di hundir de zanîn, bîranîn û bikar bînin. Ew rêbaz di tevahiya dinyayê de hatiye bikar anîn. Rêbazekî bandor e ku her roj beşek nû yê peyvên xwe yên nû yên zimanê xwe yê nû yê hîn bikin. Rêzên nû hûn ê bi serî hîn bikin. Hûn dikarin hewce bike ku hûn beşekî tiştê peyvên xwe yên nû yên roja xwe yê nû bînin. Bîranîn, ji ber wê yekê hûn dikarin bikar bînin. Di tevahiya rojê de, hûn dikarin hûn bikar bînin. Di rêya dinyayê de, hûn dikarin hûn bikar bînin. Ew dikare hûn bîranînin. Hûn dikarin teknîkên mûzîkî bikar bînin ku peyvên zimanê xwe yê nû bibînin. Çend mûzîkên hûn dixwazin hûn bifikirin. Hûn dikarin peyvên xwe yên nû bi navên stranan re parve bikin. Tîpên xwe yên peyvên xwe yên nû yên zimanê xwe bibînin. Wateya peyvê di zimanê xwe de bikar bînin. Ew dikare hûn bîranînin ku hûn dikarin zimanê xwe hîn bikin. Hûn dikarin peyvên xwe yên nû bi peyvên xwe re bibînin. Zimanê xwe yê nû hîn bikin. Bi vî awayî, hûn ê karibin zimanê xwe hîn bikin û peyvên xwe yên nû hîn bikin. Bi peyvên xwe yên nû yên zimanê xwe re, hûn dikarin hûn bikar bînin. Bi vî awayî, hûn ê karibin zimanê xwe hîn bikin û peyvên xwe yên nû hîn bikin. Yek ji rêbazên herî çalak ên hînbûnê teknîka bîranîna nû ya ‘Space Repetition System‘ e. Bi vî rengî, hûn dikarin her roj beşekî nû yê peyvên xwe yên nû yên zimanê xwe yê nû hîn bikin.