© Mullan101 | Dreamstime.com

50LANGUAGES.com менен сөз байлыгын үйрөнүңүз.
Эне тилиңиз аркылуу үйрөнүңүз!Сөз байлыгымды жакшыртуу үчүн тил үйрөнүү оюндарын кантип колдонсом болот?

“Тил үйрөнүү оюндары менен сөздүктүмдү кандай жакшыртышым керек?“ деген суроо көп адамдарды айкындатат. Оюндар, тилди үйрөнүү процессин оңой жана кызыктуу кылат. “Duolingo“, сөздүктү кеңейтиштүү жана үйрөнүүнү оңойлаштыруу үчүн тил үйрөнүү оюндарынын бири. Бул оюн, адамдарга тилди ойноо менен үйрөтүүгө көмөкчү болушат. “Rosetta Stone“ оюнунда тилди кеңешип, жана башка маданияттарга кирүү үчүн бир тилди үйрөтүү. Бул, оюн менен, сөздүктү кеңейтүү үчүн бир өткөлдүк жак табууга мүмкүнчүлүк берет. “Babbel“ жана “Memrise“ болгон оюндар тилди түндүк жол менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул оюндар, кыргыз тилиндеги сөздүктү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. “Quizlet“ оюнунда суранычтар менен сөздүктү кеңейтүү үчүн көптөгөн жолдор болуп, тилди үйрөнүү жана үйрөнүүгө өзүңүздү кызыктырат. “Busuu“ оюну болгон тил үйрөнүү оюну, сизге тилди ойноо менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сиз өзүңүздүң сөздүктүңүздү кеңейтишүүгө мүмкүнчүлүк берет. “Mango Languages“ оюну, көп тилдерди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Аны колдонуп, сиз өзүңүздүң сөздүктүңүздү кеңейтишүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле, тил үйрөнүү оюндары сөздүктү кеңейтүүгө көмөкчү болуп, өзгөчөлүктөрү менен жаткан. Сизге туура келген оюнду тандап, үйрөңүздө бир тилге бир адамдай сөз болушу үчүн.