Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
rimtas
rimtas pokalbis
צמוד
צנצנות צמודות
neįdomus
neįdomus darbas
לא מעניין
העבודה הלא מעניינת
atsargus
atsargus berniukas
זהיר
הילד הזהיר