Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
šiandieninis
šiandieniniai laikraščiai
today‘s
today‘s newspapers
neišvengiamas
neišvengiama pavojus
unavoidable
the unavoidable danger
demokratinis
demokratinis rinkimas
democratic
the democratic election