Žodynas

Išmok veiksmažodžių – tigrinų

ምሕላፍ ብ
ክልቲኦም ኣብ ነንሕድሕዶም ይሓልፉ።
mihlaf bi
kilt‘om āb nēnhēdhōdom yihālfu.
pravažiuoti
Du žmonės vienas pro kitą pravažiuoja.
ሰኺርካ ምኻድ
ዳርጋ ምሸት ምሸት ይሰክር።
sə‘xɪrka mə‘xad
dar‘ga mɪ‘ʃet mɪ‘ʃet yɪ‘sekɪr.
gerti
Jis beveik kiekvieną vakarą apsigeria.
ኣልዕል
ኩሉ ኣፕል ክንልዓል ኣለና።
ʾalʿəl
kulu ʾapəl kənlʿal ʾalena.
surinkti
Mums reikia surinkti visus obuolius.
ሓሶት
ብዙሕ ግዜ ሓደ ነገር ክሸይጥ ምስ ዝደሊ ይሕሱ።
hasot
bizuh gez hade ne-gar kesh-yit mis ze-de-li yi-hsu.
meluoti
Jis dažnai meluoja, kai nori kažką parduoti.
ስርዝ ድልዝ
ነቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣስሚሩሉ።
sirz dilz
neti zehabo megleṣi asmirululu.
pabraukti
Jis pabrėžė savo teiginį.
ምህዳም
ወድና ካብ ገዛ ክሃድም ደለየ።
məḫdäm
wädänä kab gäza kḥädm däläye.
pabėgti
Mūsų sūnus norėjo pabėgti iš namų.
ክብደት ሰብነት ምጉዳል
ብዙሕ ክብደቱ ኣጉዲሉ እዩ።
kəbdət səbnət məgudal
bəzuħ kəbdətu agudilu əyu.
numesti svorio
Jis daug numetė svorio.
ምጥፋእ
ኣላርም ሰዓት ኣጥፍኣቶ።
mtf‘
alarm se‘at atf‘ato.
išjungti
Ji išjungia žadintuvą.
ለይቲ ምሕዳር
ኣብ መኪና ኢና ንሓድር ዘለና።
ləyti məḥdār
ab məkīna ēna nəḥādr zəlēna.
praleisti naktį
Mes praleidžiame naktį automobilyje.
ደው ምባል
ነቲ ደርፊ ክትጻወሮ ኣይትኽእልን’ያ።
dēw mbal
nēti derfī kts’aw’ro āyk’ēln’ya.
kęsti
Ji negali kęsti dainavimo.
ምፍላጥ
ጓኖት ኣኽላባት ንሓድሕዶም ክፋለጡ ይደልዩ።
mɪf‘læt
gwan‘ot a‘khlæbat nəhæd‘hadom kəfælæ‘tu yə‘delɪju.
pažinti
Nepažįstami šunys nori vienas kitą pažinti.
ቃጸሎ
እቲ ሓዊ ብዙሕ ክፋል እቲ ጫካ ከቃጽል እዩ።
qats’lo
əti hawi bəzuh kəfal əti chaka kəqats’l eyu.
sudegti
Ugnis sudegins daug miško.