ഞങ്ങളുടെ 50LANGUAGES.com കോഴ്‌സുകളിലൊന്ന് ആരംഭിക്കൂ!
നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ലോക ഭാഷകളുടെ ഭൂപടം

നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

Or choose from our map of world languages. Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Spanish: 329 million native speakers Dutch: 21.7 million native speakers Dutch: 21.7 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers English: 328 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers French: 67.8 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Portuguese BR: 178 million native speakers Afrikaans: 6.75 million native speakers Amharic: 22 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Arabic: 221 million native speakers Adyghe: 0.6 million native speakers Tigrinya: 9 million native speakers Hebrew: 5.3 million native speakers Belarusian: 8.6 million native speakers Bulgarian: 9.1 million native speakers Greek: 13.1 million native speakers Albanian: 5.8 million native speakers Macedonian: 3 million native speakers Serbian: 7.0 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Chinese: 1213 million native speakers Russian: 144 million native speakers Russian: 144 million native speakers Russian: 144 million native speakers Russian: 144 million native speakers Turkish: 50.8 million native speakers Catalan: 7.2 million native speakers Catalan: 7.2 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Italian: 61.7 million native speakers Bosnian: 2.7 million native speakers Romanian: 23.4 million native speakers Hungarian: 12.5 million native speakers Slovenian: 4.0 million native speakers Slovak: 10.8 million native speakers Czech: 9.5 million native speakers Ukrainian: 37.0 million native speakers Ukrainian: 37.0 million native speakers German: 90.3 million native speakers Polish: 40.0 million native speakers Polish: 40.0 million native speakers Lithuanian: 3.5 million native speakers Lithuanian: 3.5 million native speakers Estonian: 1.4 million native speakers Finnish: 5.0 million native speakers Swedish: 8.3 million native speakers Norwegian: 4.6 million native speakers Danish: 5.6 million native speakers Georgian: 4.3 million native speakers Farsi / Persian: 110.0 million native speakers Urdu: 68 million native speakers Urdu: 68 million native speakers Punjabi: 90.8 million native speakers Japanese: 122 million native speakers Indonesian: 23.2 million native speakers Vietnamese: 68.6 million native speakers Vietnamese: 68.6 million native speakers Vietnamese: 68.6 million native speakers Thai: 15.0 million native speakers Thai: 15.0 million native speakers Hindi: 182 million native speakers Marathi: 68.1 million native speakers Bengali: 181 million native speakers Kannada: 39 million native speakers Telugu: 69.8 million native speakers Tamil: 70 million native speakers Korean: 66.3 million native speakers

50LANGUAGES.com നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ, ആപ്പുകൾ, ടെസ്റ്റുകൾ, ഗെയിമുകൾ, പദാവലി കാർഡുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും. എല്ലാം സൗജന്യമായി!

50LANGUAGES.com-നെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

0
0
0
0

ഒരു ഭാഷാ അധ്യാപകനോ അദ്ധ്യാപകനോ ആയി പണം സമ്പാദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാഷാ അധ്യാപകരെയും പഠിതാക്കളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 50teach.com ഉടൻ സമാരംഭിക്കും. സൗജന്യമായി ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക! 50teach.com ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

50-ലധികം ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്

ഭാഷാ ക്രോസ്വേഡ് പസിലുകൾ

ഗോഥെ വെർലാഗിന്റെ 5 ഭാഷകളിലും 20 ഭാഷാ കോമ്പിനേഷനുകളിലും സൗജന്യ ഭാഷാ പസിലുകൾ.

ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ്

50LANGUAGES.com പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പാഠങ്ങളും ആപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാം സൗജന്യമായി! നിരവധി ടെസ്റ്റുകളും ഗെയിമുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തകങ്ങൾ

അച്ചടിച്ച മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആമസോണിലോ മറ്റ് പുസ്തകശാലകളിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാം.

സൗജന്യ MP3 ഓഡിയോ ഫയലുകൾ

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ MP3 ഓഡിയോ ഫയലുകളും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും പങ്കിടാനും ഏത് ഉപകരണത്തിലും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും (ഞങ്ങളുടെ CC ലൈസൻസ് കാണുക).

അക്ഷരമാല

ഒരു പുതിയ ഭാഷയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാനും ഉച്ചരിക്കാനും പഠിക്കുക. വിദേശ അക്ഷരമാലകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കുക.

സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ

100 പാഠങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുക. എല്ലാ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകളും നേറ്റീവ് സ്പീക്കറുകളാണ്.

നമ്പറുകൾ

വിദേശ നമ്പറുകൾ പഠിക്കുക. സംഖ്യകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവ് പരിശോധിക്കുക.

iOS ആപ്പ് - iPhone, iPad

50LANGUAGES.com iOS ആപ്പുകൾ ഓഫ്‌ലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകും, അത് എവിടെയായിരുന്നാലും പഠിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്.

പദാവലി

42 ഉപയോഗപ്രദമായ വിഷയങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന 2000-ത്തിലധികം വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പദാവലി കാർഡുകൾ ഓൺലൈനിൽ ഉപയോഗിക്കുക.

Android, iOS സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കോ ടാബ്ലെറ്റുകൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ 50LANGUAGES.com ആപ്പുകൾ

ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം.

ഇത് പരിശോധിക്കുക! എല്ലാ 100 പാഠങ്ങളും സൗജന്യമായി നേടൂ.

ഞങ്ങളുടെ വാക്യപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക

50-ലധികം ഭാഷകൾ പഠിക്കുക

… ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, സ്പാനിഷ്, ചൈനീസ് ...

MP3 ഫയലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്

… ഒരു നേറ്റീവ് സ്പീക്കറെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കൂ!

100 യഥാർത്ഥ ജീവിത വിഷയങ്ങൾ

… നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദാവലി.

ഓരോ വിഷയത്തിനും 18 വാക്യങ്ങൾ

... എളുപ്പമുള്ള പഠനത്തിനായി വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ