© Kegfire | Dreamstime.com

Permainan untuk kanak-kanak dan orang dewasa

Ingin belajar bahasa baharu? Ia sangat mudah dengan 50languages.com! Pilih daripada lebih daripada 50 bahasa untuk belajar menggunakan bahasa ibunda anda.

Permainan Memo

Belajar kosa kata

Dengan Permainan Memo kami, anda boleh mempelajari beratus-ratus perkataan daripada pilihan 42 topik yang berbeza.

Permainan Memo - 50languages.com

Belajar sebutan

Semua perkataan dalam permainan memo kami telah dirakam oleh penutur asli.

Cari yang Bertentangan

Belajar kosa kata

Dengan Permainan Memo kami, anda boleh mempelajari beratus-ratus perkataan daripada pilihan 42 topik yang berbeza.

Permainan Memo - 50languages.com

Belajar sebutan

Semua perkataan dalam permainan memo kami telah dirakam oleh penutur asli.