Permainan

Bilangan imej : 2 Bilangan pilihan : 3 Masa dalam beberapa saat : 6 Bahasa dipaparkan : Tunjukkan kedua-dua bahasa

0

0

Menghafal gambar!
Apa yang hilang?
otoriter
polis yang otoriter
authoritarian
the authoritarian police officers
albanisch
bangunan kerajaan Albania
Albanian
the Albanian government building
akut
kesakitan akut
acute
the acute pain