© Tebastien | Dreamstime.com

Lær ordforråd med 50languages.com.
Lær gjennom morsmålet ditt!Hvordan kan jeg utvide ordforrådet mitt på et fremmedspråk?

Å utvide vokabularet i eit framand språk kan vere ei stor utfordring. Men det finst mange metoder for å lære nye ord og uttrykk, og ein kan finne den som fungerer best for seg. Lesing er ein viktig metode for å forbedre vokabularet. Ved å lese bøker, aviser og nettsider på det språket du lærer, kan du bli kjent med mange nye ord og uttrykk i ein autentisk kontekst. Å bruke flashcards kan også være effektivt. Du kan lage dine eigne kort med eit ord på den eine sida og definisjonen på den andre. Repeter desse kortene regelmessig til du husker ordet. Praktisk bruk av språket er ein annan viktig metode. Snakk, skriv, og tenk så mykje som mogleg på det språket du lærer. Dette vil hjelpe deg å huske nye ord og uttrykk. Å lære om synonymer og antonymer til ord du allerede kjenner kan være ein nyttig måte å utvide vokabularet ditt på. Dette vil også gi deg meir variasjon når du kommuniserer. Bruk digitale ressursar som språkapper og nettbaserte kurs. Desse har ofte vokabularøvingar som kan hjelpe deg å lære og repetere nye ord på ein strukturert måte. Deltak i språkutvekslingar eller språkkaféar. Å snakke med morsmålshøgtalarar kan hjelpe deg å lære ord og uttrykk som er vanleg i daglegtale, men som kanskje ikkje finnes i lærebøker. Å utvide vokabularet i eit framandspråk tar tid og praksis, men ved å bruke desse metodane regelmessig, vil du sakte men sikkert begynne å se framgang.